Persondatapolitik

Hos Nesager Byg ApS

Som led i indgåelsen af en aftale om forespurgte arbejde/kontrakt behandler Nesager Byg ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Nesager Byg ApS. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med bl.a.:
– Besøg på vores hjemmeside
– Spørgsmål eller feedback
– Besigtigelse
– Tilbudsgivning
– Fakturering
– Entreprisekontrakt mm.

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.nesagerbyg.dk er Nesager Byg ApS, Kirkeleddet 137, 3480 Fredensborg, cvr nr. 40635289

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere den aftalte service eller ydelse. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig tilbud, faktura mv. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 3 år efter, at du har modtaget din ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Vi har vores hjemmeside hos simply.com , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i simply.coms datacentre.
Dine personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere mm. med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
i forhold til de personoplysninger, Nesager Byg ApS behandler om dig:
– At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
– At få slettet persondata
– Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Nesager Byg ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse kontakt@nesagerbyg.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.